Phần mềm cập nhật

Quy trình nâng cấp PS-300B

Trước khi nâng cấp

 • Đăng nhập quyền quản trị
 • Thoát PS-300B nếu đang mở.
 • Bỏ CD-ROM PS-300B ( Phiên bản 1.0 hoặc mới hơn) vào ổ đĩa.
  (Nếu Tự chạy được cài đặt, cài đặt PS-300B tự động bắt đầu. Đóng cài đặt.)
  1. Chương trình nâng cấp bắt đầu.
Mở explorer, sau đó nhấn đúp tải PS300BXXXUp.EXE
  2. Nhấn nút "Install PS-300B".
 Nhấn nút "Install PS-300B".
  3.Chọn đĩa CD-ROM PS-300B (phiên bản 1.0 hoặc mới hơn) và sau đó chọn "OK".
Chọn đĩa CD-ROM PS-300B
  4. Theo dõi hướng dẫn trên màn hình để nâng cấp phần mềm.
  Hiển thị sau đây sẽ xuất hiện khi cập nhật hoàn tất.
cập nhật hoàn tất.
  5. Bước đầu ứng dụng PS-300B, điền "Key ID" và "Password".
Bước đầu ứng dụng PS-300B

Nếu thông tin lỗi xuất hiện

Thông tin lỗi Giải pháp
Key ID hoặc password không đúng. Điền Key ID và Password được viết trên vỏ đĩa CD-ROM PS-300B (phiên bản 1.0 hoặc mới hơn).
CD cài đặt PS-300B không được bỏ vào. Bỏ CD-ROM PS-300B (phiên bản 1.0 hoặc mới hơn) vào ổ đĩa, và sau đó thử lại.
Phiên bản cũ hơn đang được cài đặt. Để cài đặt sản phẩm này, bạn phải gỡ cài đặt phiên bản hiện tại. Gỡ cài đặt phiên bản PS-300B cũ với Control Panel trong Windows, và sau đó thử lại.
Nếu không thể gỡ cài đặt, kiểm tra “Force overwriting the old software” và sau đó thử lại.

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021.
Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).

* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

 

Ý thức Môi Trường

Thông tin hỗ trợ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Chia sẻ trang này

This website is using cookies. By continuing to browse, you are accepting our Terms and Conditions.

Find out more Accept