Máy một kim truyền động trực tiếp với Hệ thống đẩy điện tử và Cắt chỉ tự động

NEXIO S-7300A

・Chất lượng đường may hoàn hảo
・Tối ưu chiều dài chỉ thừa
・Tích hợp màn hình cảm ứng thân thiện người sử dụng
・Tạo thêm Giá trị mới với khả năng Thiết kế mũi may
・Cải thiện việc vận hành máy với Công tắc tay mới

Nội dung đặc biệt

Đặc điểm

Hệ thống đẩy đầu tiên trên thế giới DigiFlex Feed kết nối trực tiếp với động cơ bước.

Thông qua việc ứng dụng cơ cấu đẩy điện tử đầu tiên trên thế giới và khả năng thay đổi hành trình đẩy tùy theo thao tác may.

Hệ thống đẩy đầu tiên trên thế giới DigiFlex Feed kết nối trực tiếp với động cơ bước.
Tính năng ngăn ngừa gãy kim

Cơ cấu đẩy điện tử có khả năng kiểm soát thời gian và hành trình kim và răng cưa trong khi may nhằm ngăn ngừa việc gãy kim.

Tính năng ngăn ngừa gãy kim được cải tiến
Hệ thống cắt chỉ 2 chiều mới

Chiều dài chỉ thừa chỉ bằng 3mm. Cải thiện chất lượng may bằng cách giảm rối chỉ đầu.

Tối ưu chiều dài chỉ thừa

  • Bottom-feed
  • Direct Drive
  • Thread trimmer
  • Operation panel
  • Multi-use

Ủng hộ

Máy may 1 kim mũi may thắt nút Xếp hàng

Thông tin hỗ trợ

  • để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Chia sẻ trang này

We use cookies to personalise and improve your experience on the Brother International website.By continuing through the site we will assume you are accepting our use of cookies. To find out more click here.

Find out more Accept