Xu hướng dữ liệu từ NEXIO SYSTEM - 06/2020

Date Trend from NEXIO SYSTEM Jun, 2020

Bạn đã có tiêu chí đánh giá công nhân của nhà máy chưa?

Xếp loại tỷ lệ vận hành máy một kim tại Châu Á – 04/2019 đến 02/2020

Xếp loại tỷ lệ vận hành máy một kim tại Châu Á

Dựa trên dữ liệu của hơn 300.000 máy may ở châu Á, chúng tôi đã xếp loại tỷ lệ vận hành theo nhóm trong biểu đồ này. Tỷ lệ vận hành trung bình là 16,7% và bạn sẽ có thể sử dụng giá trị này để đánh giá năng suất của công nhân. Ngoài ra, bạn sẽ dễ dàng tra cứu thứ hạng của nhà máy so với các công ty khác trong khu vực châu Á.

Bảng điểm xếp hạng năng suất

Nếu bạn muốn biết các số liệu như vậy, vui lòng đăng ký sử dụng “Đánh giá thử nghiệm 1 chuyền” của Brother và nhận ngay báo cáo tương tự.

・ Cách đánh giá và xếp hạng công nhân trong nước
・ Tạo biểu đồ tương tự trong nhà máy và xây dựng tiêu chí đánh giá cho người công nhân

NEXIO SYSTEM là Hệ thống IoT mới nhất của Brother, giúp thu thập dữ liệu từ một chuyền may trong nhà máy và các chuyên gia của chúng tôi sẽ gửi báo cáo cho bạn. Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn thông tin trực quan về năng suất nhà máy, bao gồm bảng xếp hạng của từng công nhân trong khu vực Châu Á và trong nước.

Bảng điểm xếp hạng năng suất

Dòng sản phẩm NEXIO - Thông tin máy may có ứng dụng IoT

Yêu cầu báo giá hoặc hỗ trợ kỹ thuật về máy may

  • Báo giá

    Yêu cầu báo giá, catalog máy may, thông tin đại lý, thông số kỹ thuật máy, v.v.

SNS

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận