Lịch sử nâng cấp

Lịch sử nâng cấp

 • Ngày 6 tháng 6 năm 2018 Trang tin tức và cột đã được nâng cấp
 • Ngày 10 tháng 5 năm 2018 Máy đính nút truyền động trực tiếp bằng điện tử (Cắt chỉ thừa ngắn) BE-438HX/BE-438HS
 • Ngày 8 tháng 5 năm 2018 Trang tin tức và cột đã được nâng cấp
 • Ngày 6 tháng 4 năm 2018 Trang Tin tức và Cột đã được phát hành
 • Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Brother sẽ tham dự SAIGON TEX 2018
 • Ngày 26 tháng 09 năm 2017 HỘI THẢO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP – THẾ HỆ MỚI 2017
 • Ngày 15 tháng 03 năm 2017 Brother tham dự SAIGON TEX 2017
 • Ngày 03 tháng 10 năm 2016 Trang web mở
 • Support Information

  • Liên hệ

   để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

  Support

  • Dò tìm linh kiện [Open in New Window]

   Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.

  Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

  Tìm hiểu thêm Chấp Nhận