Lịch sử nâng cấp

Lịch sử cập nhật

 • 07/072020 Cập nhật trang Tạp chí dữ liệu IoT.
 • 03/07/2020 Giới thiệu thiết bị cấp nút tự động MB6002C từ IMB
 • 14/05/2020 Ra mắt sản phẩm mới
  Máy một kim truyền động trực tiếp trụ kim chèo với Cắt chỉ tự động NEXIO S-7220D
 • 30/04/2020 Cập nhật trang Tạp chí dữ liệu IoT.
 • 15/04/2020 Cập nhật trang IoT - NEXIO SYSTEM.
 • 31/03/2020 Cập nhật trang Đánh giá của khách hàng.
 • 09/03/2020 Cập nhật trang Đánh giá của khách hàng.
 • 3/2/2020 Xuất bản trang Thư viện video.
 • Ngày 1 tháng 11 năm 2019 Ra mắt sản phẩm mới.
  Twin Needle Lock Stitch Sewing Machine NEXIO T-8421D/T-8422D/T-8722D
  Twin Needle Split Needle Bar Lock Stitch Sewing Machine NEXIO T-8453D/T-8752D
 • Ngày 24 tháng 7 năm 2019 Customized device has been released.
 • Ngày 24 tháng 7 năm 2019 Search sewing machines by items has been released.
 • Ngày 3 tháng 7 năm 2019 Cập nhật trang "Phản hồi của khách hàng".
 • Ngày 1 tháng 11 năm 2019 Ra mắt sản phẩm mới.
  Bridge Type Programmable Electronic Pattern Sewer NEXIO BAS-370H
  Bridge Type Programmable Electronic Pattern Sewer NEXIO BAS-375H
 • Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Ra mắt sản phẩm mới.
  Bridge Type Programmable Electronic Pattern Sewer NEXIO BAS-360H
  Bridge Type Programmable Electronic Pattern Sewer NEXIO BAS-365H
  Electronic Direct Drive Lockstitch Button Holer NEXIO HE-800C
 • Ngày 10 tháng 10 năm 2018 Phần mềm lập trình dữ liệu may PS-300B - Nâng cấp version.
 • Ngày 27 tháng 9 năm 2018 Website được cập nhật mới.
 • Ngày 6 tháng 6 năm 2018 Trang tin tức đã được nâng cấp
 • Ngày 10 tháng 5 năm 2018 Máy đính nút truyền động trực tiếp bằng điện tử (Cắt chỉ thừa ngắn) BE-438HX/BE-438HS
 • Ngày 8 tháng 5 năm 2018 Trang tin tức đã được nâng cấp
 • Ngày 6 tháng 4 năm 2018 Trang tin tức đã được phát hành
 • Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Brother sẽ tham dự SAIGON TEX 2018
 • Ngày 26 tháng 09 năm 2017 HỘI THẢO MÁY MAY CÔNG NGHIỆP – THẾ HỆ MỚI 2017
 • Ngày 15 tháng 03 năm 2017 Brother tham dự SAIGON TEX 2017
 • Ngày 03 tháng 10 năm 2016 Trang web mở
 • Support Information

  • Liên hệ

   để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

  Support

  • Dò tìm linh kiện [Open in New Window]

   Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.

  Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

  Tìm hiểu thêm Chấp Nhận