Phần mềm lập trình mẫu may

PS-300B

PS-300B
  • PS-300B

・Mẫu may của bạn có thể được thiết kế để tăng giá trị sản phẩm.
・Mẫu may có thể dễ dàng điều chỉnh. Giúp giảm thời gian hiệu chỉnh mẫu.
・Mẫu may cho dòng hiện tại và dữ liệu ngoài có thể được sử dụng.

  • Create edit data
  • Data input/output
  • File input/output

Ủng hộ

  • Dò tìm linh kiện [Open in New Window]

    Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.

Liên hệ

  • để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận