Bộ đánh chùng chỉ (máy BAS) Đặc điểm kỹ thuật

・Giảm thiểu rối chỉ.
・Hiệu quả sẽ tăng lên nếu sử dụng đồng thời bộ đánh chùng chỉ và bộ giữ chỉ.

Nội dung đặc biệt

Đặc điểm Bộ đánh chùng chỉ (máy BAS)

Cải thiện chất lượng may và tăng năng suất

Thiết bị cho mũi may đẹp, máy chạy ổn định và năng suất cao.

Giảm thiểu rối chỉ

Do giữ phần chỉ ban đầu nên bên dưới sẽ không bị rối chỉ.

Tăng hiệu quả sử dụng

Hiệu quả sẽ tăng lên nếu sử dụng đồng thời bộ đánh chùng chỉ và bộ giữ chỉ.

Tổng quan máy

Thiết bị này dành cho máy may lập trình điện tử: dòng BAS-H

Thông tin hỗ trợ trước khi mua hàng

Thông tin hỗ trợ sau khi mua hàng

 • Mobile Application

  Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng, danh sách phụ tùng, catalog và thông tin hỗ trợ mới nhất qua điện thoại.

 • Video

  Xem các video hỗ trợ sửa chữa, điều chỉnh, vận hành máy may,...

 • Manual download

  Tải hướng dẫn sử dụng máy may.

 • Parts-book download

  Tải danh sách phụ tùng máy may.

 • Dò tìm linh kiện [Open in New Window]

  Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.

 • Technical Inquiry

  Yêu cầu về chức năng máy may Brother, vận hành, sửa chữa, bảo trì, điều chỉnh,...

Thiết bị tùy chọn cho Máy may lập trình điện tử Xếp hàng

Yêu cầu báo giá và thông tin máy may

SNS

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận