Phần mềm cập nhật PS-300B phiên bản 2.52

Yêu cầu Windows®

Windows® XP(32bit),Vista(32bit/64bit),7(32bit/64bit)*1,8(32bit/64bit)*2,10(32bit/64bit)*3

Phần mềm PS-300B phiên bản 2.10 được hỗ trợ từ Windows 7 trở đi. Vận hành thích hợp của Phiên bản 2.01, nhưng sử dụng phần mềm với Windows7 thì không đảm bảo.

  * Windows® được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của Microsoft® Corporation ở Hoa Kỳ hoặc nước khác.

Đang tải

 1. Tạo danh mục để lưu phần mềm cập nhận đang tải.
 2. Ấn "Tải (PS300B252Up.EXE)" để bắt đầu tải.
 3. Lưu phần mềm cập nhật trong danh mục đã tạo ở bước 1.

Đang cập nhật

  Yêu cầu CD-ROM phần mềm PS-300B cho quá trình cập nhật.
  Có thể cập nhật trực tiếp cho phiên bản mới nhất từ bất cứ phiên bản nào.

Thay đổi cập nhật từ bản 2.51 đến bản 2.52

 • Có hỗ trợ trên BAS-370H và BAS-375H.

Thay đổi cập nhật từ bản 2.50 đến bản 2.51

 • Có hỗ trợ trên BAS-360H và BAS-365H.
 • Mã căng chỉ của máy BAS-360H, BAS-365H, KE-430H và BE-438H có thể thêm vào dữ liệu may.
 • Đã khắc phục lỗi mở tệp hình ảnh.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.40 đến Phiên bản 2.50

 • KE-430H đã được hỗ trợ.
 • Thêm chức năng may vòng.
 • Hoạt động may vòng tự động được cải thiện.
 • Trong hộp cài đặt mẫu, chức năng cài đặt lại màu mặc định được thêm vào.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.31 đến Phiên bản 2.32

 • Sửa lỗi chức năng "Viết vào bộ nhớ máy" cho dòng máy BAS-300F hoặc cũ hơn.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.23 đến Phiên bản 2.25

 • Máy BAS-326H/341H/342H và BAS-342HXL được hỗ trợ.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.22 đến Phiên bản 2.23

 • Máy BAS-311H được hỗ trợ.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.21 đến Phiên bản 2.22

 • Máy BAS-300G được hỗ trợ.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.20 đến Phiên bản 2.21

 • Máy KE-430F/BE-438F được hỗ trợ và Mã số của Đồng tiền số có thể được thêm trong dữ liệu may.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.10 đến Phiên bản 2.20

 • Tiếng Pháp được hỗ trợ.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 2.0 đến Phiên bản 2.10

 • Máy BAS-342G được hỗ trợ.
 • Việc thay đổi dữ liệu yêu cầu của yếu tố thiết kế ( với Sequence Window) được cải thiện. ( Được thay đổi từ "Kéo & Thả" thành Trượt.)
 • Có thể xuất dữ liệu chứa mũi may có chiều dài ngắn. ( Khi dữ liệu chứa nhiều mũi may có chiều dài ngắn, một cảnh báo sẽ xuất hiện khi xuất.)

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 1.51 đến Phiên bản 2.0

 • Dữ liệu xuất của Mã khởi động của BAS-311G/326G có thể được thiết lập.
 • Kết nối tự động/Không kết nối của dữ liệu xuất của dữ liệu DXF có thể được chọn lựa khi đọc dữ liệu.
 • Mũi chỉ có thể hiệu chỉnh trong tăng thêm/giảm của dữ liệu may.
 • Điều khiển có thể hoàn tất với mở tương tác Cài đặt Snap.

Thay đổi cập nhật từ Phiên bản 1.0 đến Phiên bản 1.51

 • Nhập/Xuất dữ liệu từ/đến máy BAS-311G và nhập mã Đồng tiền chỉnh chỉ (0 đến 9) và mã độ cao nâng chân vịt được cài sẵn.
 • Cửa sổ Nhập/Xuất dữ liệu được hiển thị trên màn hình chi tiết ngay ban đầu.
 • Cả 2 biểu tượng và danh sách (với ngày khởi tạo) được cài sẵn cho dữ liệu khi mở.
 • Lớp có thể được chọn khi nhập dữ liệu DXF.
 • Điểm bắt đầu/kết thúc của hình E-líp và hình tròn có thể di chuyển.
 • "Vân hành" có thể được chọn để kết nối dữ liệu.
 • Điểm có thể được thêm tại bất kì vị trí nào trên đường(vẽ)
 • Dữ liệu DFX có thể được sử dụng làm dữ liệu cơ bản.
 • Điểm bắt đầu/kết thúc có thể được hiển thị/ ẩn.
 • Điểm làm dấu có thể được in.
 • Chức năng để tạo dữ liệu may bằng cách chọn số mũi may được thêm vào trong chức năng hiệu chỉnh.
 • Tài khoản có thể kiểm tra trong thông tin trong mục "Help"

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021. Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).
* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

環境への取り組み

Thông tin hỗ trợ

  để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận