Customer Voice

India

SAN International

Sewing Products

  • Shirts, pants, jackets, trousers, polo shirts, ladies and kids items etc.

Bangladesh

UniGears Ltd.

Sewing Products

  • Active wears, Sports wears, Tracksuits, and many value-added products along with the basic products.

Moonlight Garments Limited.

Sewing Products

  • Women’s Wear, Girl’s Wear soft casuals: Tops, dresses, skirts, jump suits, shorts, pants, sleep wear, resort, maternity, etc.

Support Information

  • Liên hệ

    để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận