Máy may đính nút

Dòng

Máy đính nút truyền động trực tiếp bằng điện tử

・Tăng năng suất nhờ tốc độ may nhanh nhất thế giới và hệ thống IoT
・Mũi may đẹp, khả năng tái sản xuất tốt
・Đường may sạch, không vấy bẩn dầu
・Giảm tuột chỉ mũi may cuối (cắt chỉ thừa ngắn)
・Tính khả dụng cao, thân thiện với người dùng

Máy đính nút truyền động trực tiếp bằng điện tử

・Tăng năng suất nhờ tốc độ may nhanh nhất thế giới và hệ thống IoT
・Mũi may đẹp, khả năng tái sản xuất tốt
・Đường may sạch, không vấy bẩn dầu
・Giảm tuột chỉ mũi may cuối (cắt chỉ thừa ngắn)
・Tính khả dụng cao, thân thiện với người dùng

Kết thúc bán hàng

Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử (Cắt chỉ thừa ngắn)

・Giảm tuột chỉ mũi may cuối (cắt chỉ thừa ngắn)
・Năng suất tăng vượt trội nhờ tốc độ may
・Trang bị đồng tiền số tiêu chuẩn
・Đường may sạch, không vấy bẩn dầu

Ủng hộ

Nội dung đặc biệt

Liên hệ

  • để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Chia sẻ trang này

This website is using cookies. By continuing to browse, you are accepting our Terms and Conditions.

Find out more Accept