Tải Catalog Danh sách catalog của các loại máy may mới nhất.

Máy may 1 kim mũi may thắt nút

S-7300A Catalog

Sản phẩm

 • S-7300A

S-7250A Catalog

Sản phẩm

 • S-7250A

S-7180A Catalog

Sản phẩm

 • S-7180A

S-6280A Catalog

Sản phẩm

 • S-6280A

S-7220C Catalog

Sản phẩm

 • S-7220C

S-7220D Catalog

Sản phẩm

 • S-7220D

S-7780A Catalog

Sản phẩm

 • S-7780A

SL-777B Catalog

Sản phẩm

 • SL-777B

Máy may 2 kim mũi may thắt nút / Máy may 2 kim mũi may thắt nút với trụ kim di động

Máy may 2 kim Catalog

Sản phẩm

 • T-8421D
 • T-8422D
 • T-8722D
 • T-8452D
 • T-8752D

Máy may 2 kim Catalog

Sản phẩm

 • T-8421C
 • T-8422C
 • T-8722C
 • T-8420C
 • T-8720C
 • T-8452C
 • T-8752C
 • T-8450C
 • T-8750C

Máy may mũi may thắt nút hình Zigzag

Z-8550A/Z-8560A Catalog

Sản phẩm

 • Z-8550A
 • Z-8560A

Z-8550A/Z-8560A Catalog

Sản phẩm

 • Z-8550A
 • Z-8560A

Máy may thùa khuy

HE-800C Catalog

Sản phẩm

 • HE-800C

HE-800B Catalog

Sản phẩm

 • HE-800B

Máy may thùa khuy mắt phụng điện tử

Máy đính nút điện tử

KE-430HX/BE-438HX Catalog

Sản phẩm

 • BE-438HX

KE-430FXII/BE-438FXII Catalog

Sản phẩm

 • BE-438FX II

Máy đính bọ điện tử

KE-430HX/BE-438HX Catalog

Sản phẩm

 • KE-430HX/HS

KE-430FXII/BE-438FXII Catalog

Sản phẩm

 • KE-430FX II

Máy may bước đồng bộ

UF-8910/UF-8920

Danh sách máy may

 • UF-8910
 • UF-8920

Máy may lập trình điện tử

BAS-326H-484/484SF Catalog

Sản phẩm

 • BAS-326H-484/484SF

Máy cuốn sườn

DA-927A/DA-928A Catalog

Sản phẩm

 • DA-927A
 • DA-928A

DA9270/DA9280 Catalog

Sản phẩm

 • DA-9270
 • DA-9280

Máy vắt lai

JC-9330/JC-9380 Catalog

Sản phẩm

 • JC-9330
 • JC-9380

Máy vắt sổ

FB-N21A / FB-N31A

Danh sách máy may

 • FB-N21A
 • FB-N31A

Thiết bị tùy chọn

Catalog của tất cả các thiết bị

Sản phẩm

 • STL-430H
 • AML-430H
 • HE800C-SIDX
 • HE800C-VIDX
 • KE430H-FF
 • KE432H-EH
 • KE430H-EP
 • KE430H-SLD
 • KE431H-TS
 • KE430H-ECL
 • KE430H-SF
 • KE430H-NP
 • KE430H-EMC
 • KE430H-TBK
 • BAS311h-SLA
 • BAS311h-00F
 • BAS Thread take device
 • BAS Barcode system
 • BAS Cassete clamp system
 • BAS Auto-lock sensor
 • BAS360H-2PF
 • BAS360H-TNP
 • BAS360H-SSD
 • BAS360H-EJT

STL-430H Catalog

Sản phẩm

 • STL-430H

AML-430H Catalog

Sản phẩm

 • AML-430H

HE800C-SIDX Catalog

Sản phẩm

 • HE800C-SIDX

HE800C-VIDX Catalog

Sản phẩm

 • HE800C-VIDX

KE430H-FF Catalog

Sản phẩm

 • KE430H-FF

KE432H-EH Catalog

Sản phẩm

 • KE432H-EH

KE430H-EP Catalog

Sản phẩm

 • KE430H-EP

KE430H-SLD Catalog

Sản phẩm

 • KE430H-SLD

KE430H-5040CL Catalog

Sản phẩm

 • KE430H-5040CL

Devices for KE-430H Catalog

Sản phẩm

 • KE-431H-TS
 • KE-430H-ECL
 • KE-430H-SF
 • KE-430H-NP
 • KE-430H-EMC
 • KE-430H-TBK

BAS311H-00F Catalog

Sản phẩm

 • BAS311H-00F

BAS311H-SLA Catalog

Sản phẩm

 • BAS360H-SLA

Devices for BAS-360H Catalog

Sản phẩm

 • BAS360H-2PF
 • BAS360H-TNP
 • BAS360H-SSD
 • BAS360H-EJT

BAS Barcode system / Cassette clamp system / Auto-lock sensor Catalog

Sản phẩm

 • BAS Barcode system
 • Cassette clamp system
 • Auto-lock sensor

BAS Thread take device Catalog

Sản phẩm

 • BAS Thread take device

Thông tin hỗ trợ

 • Liên hệ

  để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận