Máy lập trình điện tử

Dòng sản phẩm

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

・Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
・Lực đâm kim mạnh
・Tiết kiệm điện năng cao
・Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

・Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
・Lực đâm kim mạnh
・Tiết kiệm điện năng cao
・Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

・Treble hook reduces the frequency of bobbin changes
・Accurate sewing finishes for extra-heavy materials
・Intermittent presser foot(-SF only)
・Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

・Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
・Lực đâm kim mạnh
・Tiết kiệm điện năng cao
・Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

・Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
・Lực đâm kim mạnh
・Tiết kiệm điện năng cao
・Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Máy May Lập Trình Điện Tử Đầu Máy Di Động

・Tăng năng suất, Chất lượng may vượt trội, Thiết kế tiết kiệm không gian và Khung may lớn
・Cải tiến đồng tiền số cho phép may với nhiều loại chỉ khác nhau
・Khung may tối đa: 500×400mm

Máy May Lập Trình Điện Tử Đầu Máy Di Động

・Tăng năng suất, Chất lượng may vượt trội, Thiết kế tiết kiệm không gian và Khung may lớn
・Cải tiến đồng tiền số cho phép may với nhiều loại chỉ khác nhau
・Khung may tối đa: 700×400mm

Máy May Lập Trình Điện Tử Đầu Máy Di Động

・Tăng năng suất, Chất lượng may vượt trội, Thiết kế tiết kiệm không gian và Khung may lớn
・Năng suất và chất lượng may hàng đầu thế giới với tốc độ may nhanh
・Khung may tối đa: 700mmx700mm

Máy May Lập Trình Điện Tử Đầu Máy Di Động

・Tăng năng suất, Chất lượng may vượt trội, Thiết kế tiết kiệm không gian và Khung may lớn
・Năng suất và chất lượng may hàng đầu thế giới với tốc độ may nhanh
・Khung may tối đa: 1,200mmx700mm

Truyền động
trực tiếp
Mũi may Ổ máy Khung
may
(X-Y)
Chiều dài mũi may Cắt
chỉ
Gạt
chỉ
Tốc độ may tối đa Hơi
tiêu thụ
Ứng dụng
Thắt nút Ổ lớn 150x100mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng trung bình
Hàng dày
Đai an toàn
Thắt nút Ổ lớn 220x100mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng trung bình
Hàng dày
Đai an toàn
Thắt nút Ổ lớn đặc biệt (gấp 3 lần ổ tiêu chuẩn) 220x100mm 0.05~12.7mm 2,200m/p 1.8l/p Hàng dày
Đai an toàn
Thắt nút Ổ lớn 250x160mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng dày
Thắt nút Ổ lớn 300x200mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng dày
Thắt nút Ổ lớn 500x200mm 0.05~20.0mm 2,700m/p 8l/p Hàng dàyl
Túi khí
Thắt nút Ổ lớn 700x700mm 0.05~20.0mm 2,500mũi/phút 8l/phút Hàng dày
Túi khí
Thắt nút Ổ lớn 700x1,200mm 0.05~20.0mm 2,500mũi/phút 8l/phút Hàng dày
Túi khí

Hỗ trợ

Nội dung đặc biệt

Liên hệ

  • để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Chia sẻ trang này

This website is using cookies. By continuing to browse, you are accepting our Terms and Conditions.

Find out more Accept