Máy lập trình điện tử

Dòng sản phẩm

Truyền động
trực tiếp
Mũi may Ổ máy Khung
may
(X-Y)
Chiều dài mũi may Cắt
chỉ
Gạt
chỉ
Tốc độ may tối đa Hơi
tiêu thụ
Ứng dụng
Thắt nút Ổ lớn 150x100mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng trung bình
Hàng dày
Đai an toàn
Thắt nút Ổ lớn 220x100mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng trung bình
Hàng dày
Đai an toàn
Thắt nút Ổ lớn đặc biệt (gấp 3 lần ổ tiêu chuẩn) 220x100mm 0.05~12.7mm 2,200m/p 1.8l/p Hàng dày
Đai an toàn
Thắt nút Ổ lớn 250x160mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng dày
Thắt nút Ổ lớn 300x200mm 0.05~12.7mm 2,800m/p 1.8l/p Hàng dày
Thắt nút Ổ lớn 500x200mm 0.05~20.0mm 2,700m/p 8l/p Hàng dàyl
Túi khí
Thắt nút Ổ lớn 700x700mm 0.05~20.0mm 2,500mũi/phút 8l/phút Hàng dày
Túi khí
Thắt nút Ổ lớn 700x1,200mm 0.05~20.0mm 2,500mũi/phút 8l/phút Hàng dày
Túi khí

Ủng hộ

  • Dò tìm linh kiện [Open in New Window]

    Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.

Nội dung đặc biệt

Liên hệ

  • để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận